1. حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمود سعیدی رضوانی , خصیصه های عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه با تاکید بر آموزه های انقلاب اسلامی ایران , اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
  2. زهرا حجازی , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , غفلت از دانش برنامه ریزی درسی در طراحی دوره های آموزشی علوم انسانی اسلامی , همایش ملی بومی سازی برنامه درسی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳
  3. فاطمه سادات جعفرنیا , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمدرضا جواهری , گفتمان سازی به مثابه رویکردی برای کاربرد اندیشه های کلان و بنیادین اسلامی در نظام تعلیم و تربیت , همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
  4. کبری قبادی , محمود سعیدی رضوانی , سیدجواد قندیلی , مقصود امین خندقی , ضرورت کاوش در منبع قرآن و روایات به منظور کشف تمثیل های مناسب در کتاب های درسی (زمینه ای برای ایجاد نوآوری کتاب های درسی دین و زندگی) , همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
  5. سیده کلثوم رضائی اصل , مرتضی کرمی , حسین کارشکی , سیدجواد قندیلی , بررسی مدل فرایندی آندراگوژی در آموزش ضمن خدمت , اولین همایش ره آوران آموزش , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۸
  6. سیدجواد قندیلی , مرضیه دهقانی , تحلیل نظام تعلیم و تربیت اسلامی: چگونگی تأثیر مبانی دینی در برنامه درسی تربیت اجتماعی , همایش ملی تعلیم وتربیت اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۰
  7. سیدجواد قندیلی , مرضیه عالی , واکاوی تحول در نظریه‌های تربیت اسلامی بعد از انقلاب اسلامی , نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۲
  8. سیدجواد قندیلی , مرضیه عالی , بررسی تحلیلی رویکردهای مختلف به بومی ماندن برنامه‌ی درسی در عصر جهانی «تدوین محتوا به شیوه‌ی بومی ـ جهانی» , iجهانی شدن وبومی ماندن برنامه درسی چالش ها وفرصت , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۰۸
  9. محمد اکبری بورنگ , سیدجواد قندیلی , فلسفه ازدواج از دیدگاه اسلام و بررسی موانع موجود بر سر راه ازدواج جوانان , ازدواج بهنگام ،آگاهانه،آسان وپایدار , تاریخ: ۱۳۶۸/۰۳/۲۴