1. محمدحسین افشار , سیدجواد قندیلی , محمود سعیدی رضوانی , شناسایی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجویی از منظر صاحب‌نظران اسلامی , مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۵۱-۲۶۸
  2. حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , سیدجواد قندیلی , بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی , پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۷۵-۱۹۶
  3. زهرا حجازی , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی: زمینه‌ای جهت بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینی , مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۹-۴۶
  4. فاطمه سادات جعفرنیا , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمدرضا جواهری , تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران , تربیت اسلامی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱-۲۴
  5. محمد داوودی , حسن شکراللهی , سیدجواد قندیلی , روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن , تربیت اسلامی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۱۶۷-۱۹۰
  6. مرتضی سندگل , مجتبی بذرافشان مقدم , سیدجواد قندیلی , رضوان حسین قلی زاده , مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۹۵-۱۱۵
  7. سیدجواد قندیلی , مرضیه عالی , توصیف و تبیین الگوهای نظری تربیت اسلامی , تربیت اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۲۷-۴۹
  8. سیدجواد قندیلی , بررسی الگوی سازمان دهی برنامه درسی جاری سطح یک حوزه علمیه و ارایه ویژگی های مطلوب آن با توجه به رویکرد تلفیقی مضمون محور , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱۰۹-۱۳۲
  9. رضاصابری , سیدجواد قندیلی , عباسعلی رستمی نسب , ساماندهی محتوای برنامه های درسی با الهام از آیات قرآن کریم , دانشگاه اسلامی , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۳۳-۱۵۲
  10. سیدجواد قندیلی , بررسی واژه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ درسی در قرآن وحدیت , علوم انسانی-دانشگاه امام حسین(ع) , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۳۷-۶۰
  11. سیدجواد قندیلی , محمود مهرمحمدی , هاشم فردانش , بررسی محتوای درسی سطح یک حوزه علمیه و ارائه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط (با تاکید بر اصول فقه) , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱, صفحه ۵-۲۱