1. حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمود سعیدی رضوانی , ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی و ویژگی های آن در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران , مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۲۰۱۷-۱۲
 2. محمدحسین افشار , سیدجواد قندیلی , محمود سعیدی رضوانی , شناسایی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجویی از منظر صاحب‌نظران اسلامی , مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۰۱۷-۵
 3. حمیده پاک مهر , مقصود امین خندقی , محمود سعیدی رضوانی , سیدجواد قندیلی , بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به آموزه های انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر نظرات شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی , پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۲۰۱۷-۳
 4. زهرا حجازی , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی: زمینه‌ای جهت بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینی , مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۰۱۷-۲
 5. فاطمه سادات جعفرنیا , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی , محمدرضا جواهری , تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران , تربیت اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۲۰۱۶-۲
 6. حسن نقی زاده , سیدجواد قندیلی , فاطمه رضاداد , پیوند روح، نور و سکینه در قرآن و نقش آنها در حیات اخلاقی انسان با تکیه بر ارزیابی دیدگاه علّامة طباطبایی , علوم قرآن و حدیث , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۲۰۱۶-۵
 7. محمد داوودی , حسن شکراللهی , سیدجواد قندیلی , روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن , تربیت اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۲۰۱۵-۷
 8. مرتضی سندگل , مجتبی بذرافشان مقدم , سیدجواد قندیلی , رضوان حسین قلی زاده , مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام , پژوهش نامه مدیریت تحول , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۰۱۴-۷
 9. سیدجواد قندیلی , مرضیه عالی , توصیف و تبیین الگوهای نظری تربیت اسلامی , تربیت اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶
 10. سیدجواد قندیلی , بررسی الگوی سازمان دهی برنامه درسی جاری سطح یک حوزه علمیه و ارایه ویژگی های مطلوب آن با توجه به رویکرد تلفیقی مضمون محور , مطالعات تربیتی و روانشناسی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸
 11. رضاصابری , سیدجواد قندیلی , عباسعلی رستمی نسب , ساماندهی محتوای برنامه های درسی با الهام از آیات قرآن کریم , دانشگاه اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱
 12. سیدجواد قندیلی , بررسی واژه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ درسی در قرآن وحدیت , علوم انسانی-دانشگاه امام حسین(ع) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲
 13. سیدجواد قندیلی , محمود مهرمحمدی , هاشم فردانش , بررسی محتوای درسی سطح یک حوزه علمیه و ارائه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط (با تاکید بر اصول فقه) , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱